Webradio

Malax Församling (Webradio)
Airaksinen 22_M

Gudstjänster från Malax kyrka
(Detta gäller endast de utsändningar som sker från Malax kyrka “eller gudstjänster från församnlingshemmet om församlingen flyttat utsändnings apparaturen”.