Om oss

Malax TV:s medarbetare

Leif Nyman Kamera Styrelseordförande i Malax TV Produktion AB, kamera
Håkan Jäntti Hallåman, programmakare
Sebastian Silfver Verksamhetsledare, teknisk ansvarig, bildslinge ansvarig

Anders Borg Kamera, hallåman, programidéer, intervjuer
Tobias Nyman Kamera
Anne Herrgård Hallåa, intervjuer
Malin Flemming-Nyman Hallåa, intervjuer
Mats Sperring Ljudmix, kamera
Lili-Ann Brolund Hallåa, intervjuer
Patrik Brolund Bild- och ljudmix
Torbjörn Stoor Kamera
Edward Törnroos Kamera
Britt-Helen Flemming Hallåa, Intervjuer
Hans Söderback Ordf. Malax Lokal TV förening r.f.

Webbmaster: Sebastian Silfver