PROJEKT HUR BEVARA LOKAL-TV MATERIAL

PROJEKT HUR BEVARA LOKAL-TV MATERIAL

BAKGRUND

Lokal TV startade verksamhet för ca 30 år sedan i Österbotten och övriga Finland.
Det finns ett enormt stort inspelat material; bara Malax TV har ca 3000 timmar delvis
bevarat på VHS och U-matic kassetter. Detta material håller på och förstöras p.g.a.
kassetternas livslängd. Malax TV:s material består av lokala händelser i Malax med
omnejd under ca 30 års tid; kommunfullmäktigemöten, kommunstyrelseinfon,
församlingarnas tillställningar, underhållning i form av musik, dans, körsång, sport
mm. gamla arbetssätt och berättelser från ”förr i världen”, nya företag och mycket
mycket mer som dokumenterats i nejden under ca 30 år. Materialet är ett stort
kulturarv och borde bevaras för eftervärlden och göras tillgängligt för allmänheten
för både underhållning och forskning genom internet, bibliotek, diverse arkiv. Denna
filmskatt handlar om människor, näringar, traditioner i samhället på landsbygden och
dess utveckling under 35 års tid!

MÅLSÄTTNING

Målsättning är att vara pilotprojekt för att utveckla koncept och nya modeller för
bästa och förmånligaste sättet att överföra inspelat material från VHS- och U-matic
kassetter för att denna kulturskatt bevaras för eftervärlden. Att i stället för många
hyllmeter med VHS-kassetter i någon lokal finns materialet lättillgängligt i nytt format
för både forskning och underhållning för allmänheten. Vad rekommenderar experter;
DVD-skivor, minnesstickor, externa hårdskivor, servrar etc. ? Hur gör YLE och
Sveriges Radio idag? Hitta former för att lokal TV aktörer överlag skall kunna ha
ekonomisk möjlighet att genomföra bevarandet av materialet för alla att ta del av.
Användningen av internet för alla typer av tjänster blir allt vanligare; vilket är bästa
sättet att lägga ut materialet tillgängligt för alla på nätet? Nytt material som
produceras kan streamas direkt ut på nätet, hur göra bevarandet och tillgängligheten
för alla av dessa nya program samtidigt med streamingen; projektet strävar till att
hitta rätta system (dataprogram) för detta. Systemen och dataprogrammen för
överföring, bevarandet, streaming av material skall vara enkla och lätta att använda,
för de flesta inom lokal TV är ideellt arbetande medarbetare med begränsade
kunskaper inom data. Då projektet utförts delges resultatet på Lokal TV Förbundets
årsmöte/Videoforum och alla lokal TV-aktörer i nejden får tillgång till resultatet.

UTFÖRANDE

En projektledare anställs som tillsammans med en arbetsgrupp, bestående av lokal
Tv-aktörer i nejden, handhar projektet. Samarbete med Svenska Kulturfonden.
Systemen och dataprogrammen testas i verklig miljö. Nivån på bredbandshastigheten
testas.

PROJEKTTID

Sex (6) månader.

Alf-Håkan Antell ordf., tel 050 524 7233