Stöd oss

[getip]
Vill du bli medlem i Malax lokal-TV förening eller på annat sätt bidra till vårt arbete, kontakta oss eller gör en inbetalning till oss.

TACK FÖR DITT BIDRAG!

giro

PDF för utskrift