De vackraste Julsångerna

2047
Publicerad 20 december, 2020 av MalaxTV Administrator

Medverkande:
Emma Backman
Wilhelm Bonn
Robin och Nina Björklund
Britt-Helen Flemming
Frank Isaksson
Nora och Nadja Väglund
Församlingens Dagklubb
Övermalax skola, åk 3
Personalkören

Kantor: Katri Lax

Kollektändamål:
Finska Missionssällskapet
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
Referens: 4074 5590 0233 4574

Ge en gåva till dem som annars blir utan. Året som gått har varit tungt för oss alla, men speciellt svårt har det varit för de allra mest utsatta.
Tack vare din hjälp kan vi stöda flickor, föräldralösa och funktionshindrade barn, barn från etniska minoriteter samt barn som lever i extrem fattigdom i över 20 u-länder.
Ge en valbar summa via MobilePay till numret 61408.
Sänd ett SMS med texten JUL18 (18 euro), JUL36 (36 euro), JUL42 (42 euro) till numret 16155.
Ge en gåva på www.devackrastejulsångerna.fi
TACK!

Insamlingstillstånd:
RA/2020/3, för 3.1.2020-31.12.2020, Åland ÅLR 2019/6111, för 2020.

Kategorier