2009-04-19. Ungdomsrådet. Malax Nytt

2114
Publicerad 8 december, 2017 av malaxtv

N4092 Malax Nytt 2009-04-
Ungdomsrådet i Malax 2009
Ungdomsrådets medlemmar bl.a. Jasmine Finne, Mikaela Stoor, Nora Väglund, Sofie Fogde
Övriga deltagare: Ungdomar vid Socken stugan och i Kommungården
Producent: Anna Watkins och Mikaela Stoor

Kategorier Tag