Vänortsbesök på Öland

Publicerad: 07-07-1990
Producerad: 01-01-1990
271420