Historia

Kabel-TV

Televisionen blev allmän i Malax i början av 1960-talet och då behövdes det en antenn på varje hustak. YLEs utbud av program på svenska var då (liksom nu) väldigt begränsat och i den svenskspråkiga delen av Österbotten tog man därför vara på Sveriges TV’s “spill over”. Kvalitén på SVT’s signaler var dock väldigt beroende av väder och vind och ibland såg man bara “myrornas krig”. Efter ett tag kom också satellitkanaler med i bilden och detta ledde till att man i slutet av 70-talet bildade kabel-TV-bolag både i städerna och på landsbygden. I primär Malax bildades hela tre antennbolag, Klockarbacken år 1978, Övermalax år 1979 och Yttermalax år 1980.

Klockarbacken först med lokal-TV i Malax

Redan i början av 1970-talet hade man i Jakobstad och Nykarleby experimenterat med lokal-TV. En kamera och en videobandspelare var vad som behövdes och sen var det bara att tuta och köra. I Malax var det Klockarbacken som var först ute med lokal-TV och den 3 februari 1983 sändes det första programmet ut. Ytter- och Övermalax antennbolag kunde ju inte vara sämre så också de startade upp egna sändningar en tid efteråt. Alla tre bolagen skaffade sig egen utrustning av varierande kvalitet.

Samarbete

Samarbete mellan de tre bolagen diskuterades i olika repriser. Malax lokal-TV förening bildades den 1 september 1986 av Yttermalax och Klockarbackens kabelbolag och näten kopplades samman 1987. Föreningens huvuduppgift idag är att understöda lokal-TV produktionen i Malax och det skulle vara önskvärt att alla som har en kabel-TV anslutning skulle vara medlemmar i föreningen. Det tekniska underhållet av nätet upplevdes av vissa som ett problem och när företaget Post och Tele visade intresse för att överta kabelnäten diskuterades saken livligt. Sommaren 1987 överläts kabelnätet i Yttermalax och Klockarbacken till dåvarande Post och Tele (Sonera). Övermalax Centralantennandelslag beslöt att behålla sitt kabelnät och gör så än idag. ÖMTV (Övermalax) fortsatte med sändningar i Övermalaxnätet till i maj 1989, men redan den 16 december 1988 hade stiftelseurkunden för AB Malax TV-produktion godkänts och därmed blev lokal-TV ett samarbetsprojekt för hela primär-Malax. AB Malax TV-produktion förvaltar idag all utrustning som införskaffats under årens lopp samt sköter de kommersiella aspekterna av lokal-TV arbetet.

Malax TV populärt

Malax TV har genom åren lyckats behålla sin popularitet bland tittarna. Den tekniska utvecklingen rusar iväg och idag kan Malax TV, tack vare fiberkabel och trådlös link, ses också i Ribäcken och i Långåminne och i framtiden kanske i hela Malax kommun. Kanske är det så att lokal-TV utgör en hälsosam motvikt till det utslätade och överkommersialiserade utbud de stora kanalerna bjuder på.

Glada amatörer

Lokal-TV präglas av en glad amatörism, allt behöver inte vara av toppkvalitet och blir det kanske aldrig heller, även om alla försöker göra sitt bästa. Meningen med lokal-TV är ju att skapa program om byn för byborna av byborna. Alla som är intresserade av att vara med och göra program eller sköta utsändningarna är välkomna.

Webb-TV

Sedan år 2003 finns Malax TV också på webben. En del av våra program encodas till wmv-format och kan ses antingen som streaming video eller som progressiv download. Bildkvaliten är inte den bästa, det handlar ju alltid om att kompromissa och vartefter tekniken går framåt kommer också förbättringarna. År 1983 var det ingen som kunde föreställa sig, att nån på andra sidan jordklotet någonsin skulle kunna se Malax TV.
Finanser

Malax TV:s verksamhet finansieras i huvudsak med Lokal-TV föreningens medlemsavgifter samt med bidrag från Malax kommun och en del andra fonder och stiftelser. En liten inkomst kommer också från bildslingan där ortens företag kan annonsera förmånligt. Inkomsterna går åt till att hålla utrustningen i skick, nästan allt produktionsarbete är i nollbudget-klassen.

Vill du bli medlem i Malax lokal-TV förening eller på annat sätt bidra till vårt arbete, kontakta oss!