Om oss

Malax TV:s medarbetare

Alf-Håkan Antell Styrelseordförande i Malax TV Produktion AB, bildmix
Håkan Jäntti Hallåman, programmakare
Joachim Solborg Verksamhetsledare,Teknisk ansvarig, Bildslinge ansvarig
Tobias Nyman Kamera
Anne Herrgård Hallåa, intervjuer
Mats Sperring Ljudmix, kamera
Lili-Ann Brolund Hallåa, intervjuer
Patrik Brolund Bild- och ljudmix
Leif Nyman Kamera
Torbjörn Stoor Kamera
Edward Törnroos Kamera
Britt-Helen Flemming Hallåa, Intervjuer
Hans Söderback Ordf. Malax Lokal TV förening r.f.
Sebastian Silfver Kortidsanställd, Kopiering, Filmning

Design och webbmaster: Joachim Solborg