Om oss

Malax TV:s medarbetare

Alf-Håkan Antell Styrelseordförande i Malax TV Produktion AB, bildmix
Håkan Jäntti Hallåman, programmakare
Joachim Solborg Verksamhetsledare,Teknisk ansvarig, Bildslinge ansvarig
Tim Strengell Webbmaster
Mikael Lukkarila Programmakare, data
Roy Smulter Programmakare
Anne Herrgård Hallåa, intervjuer
Mats Sperring Ljudmix, kamera
Lili-Ann Brolund Hallåa, intervjuer
Patrik Brolund Bild- och ljudmix
Bill Rönnlund Ljudmix, kamera
Karl-Johan Lindeqvist Bildmix
Roy Koivumäki Kamera
Leif Nyman Kamera
Torbjörn Stoor Kamera
Edward Törnroos Kamera
Lisbeth Bäck Hallåa, Intervjuer
Hans Söderback Ordf. Malax Lokal TV förening r.f.
Sebastian Silfver Kortidsanställd, Kopiering, Filmning

Design och webbmaster: Joachim Solborg