Om oss

Malax TV:s medarbetare

Alf-Håkan Antell Styrelseordförande i Malax TV Produktion AB, bildmix
Håkan Jäntti Hallåman, programmakare
Sebastian Silfver Verksamhetsledare,Teknisk ansvarig, Bildslinge ansvarig
Tobias Nyman Kamera
Anne Herrgård Hallåa, intervjuer
Malin Flemming-Nyman Hallåa, intervjuer
Mats Sperring Ljudmix, kamera
Lili-Ann Brolund Hallåa, intervjuer
Patrik Brolund Bild- och ljudmix
Leif Nyman Kamera
Torbjörn Stoor Kamera
Edward Törnroos Kamera
Britt-Helen Flemming Hallåa, Intervjuer
Hans Söderback Ordf. Malax Lokal TV förening r.f.

Webbmaster: Sebastian Silfver