Program register

Malax lokal TV programregister kommer du åt från nedanstående länk. Du kan beställa DVD skivor på arkiverade program genom att skicka ett e-post meddelande till malax.tv@pp.malax.fi. Bifoga uppgifter från kolumn A (datum) och B (programnamn) som du önskar beställa.

Malax lokal TV programregister