Videoarkivet

Videoarkivet finns ännu på gamla hemsidan. Vi håller som bäst på och flyttar gamla tv utsändningar och videoarkivet till nya hemsidan. Under tiden kommer ni åt gamla tv utsändningar från nedanstående länkar.

Slef´s Missionsfest i Jeppo 2016

Slef´s Årsfest i Vörå 2017

Slef´s Årsfest i Terjärv 2018

Slef´s Årsfest i Kristinestad 2019