Malax lokal TV syns ännu inte i Ahlholman.

Vi väntar på ny utrustning som förhoppningsvis kommer under veckan. (Inga garantier men så fort som möjligt.)