Malax Lokal TV har flyttats i Soneras utbud till kanal 401

Malax tv har flyttats i Soneras utbud till kanal 401