Senaste sändning

Här syns senaste veckas sändning. Sändningarna byts ut varje måndag

Vill man bli medlem och inte bor i Malax ta kontakt med oss på: malax.tv@pp.malax.fi