Gudstjänst 24.1 “Jesus väcker tro”

1283
Publicerad 25 januari, 2021 av MalaxTV Administrator
Den gemensamma gudstjänsten för Bergö, Malax och Petalax församlingar strömmas från Petalax kyrka. Cay-Håkan Englund fungerar som liturg och Kristian Norrback som predikant. Katri Lax är kantor och Mats Holmberg kyrkvaktmästare.
 
Psalmerna: 940 278 153 904
Kategorier