Minnesgudstjänst/Pyhäinpäivän jumalanpalvelus

1518
Publicerad 31 oktober, 2020 av MalaxTV Administrator

De heligas gemenskap

Alla helgons dag är en sammansmältning av två helgdagar, alla helgons dag den 1 november (Festum omnium sanctorum) och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är sålunda föremål för åminnelse. Men ordet “heliga” syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen. Dagens traditionella huvudtext är bergspredikans saligprisningar. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.

 

Pyhien yhteys

Pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta juhlasta, kaikkien pyhien päivästä 1.11. (Festum omnium sanctorum) ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä 2.11. (Commemoratio omnium fidelium defunctorum.) Siten muistelun kohteena ovat sekä kaikki kristikunnan marttyyrit että muut uskossa Kristukseen kuolleet. Sana pyhä ei kuitenkaan viittaa vain kuolleisiin. Jokainen Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen näkymättömästä pyhien yhteydestä. Päivän perinteinen evankeliumi onkin Jeesuksen vuorisaarnan alussa oleva autuaaksijulistus.

Uskontunnustuksen mukaan pyhät muodostavat yhteyden, johon voimme näkymättömästi liittyä.

Kategorier