Sändning 28.4.2024

166
Publicerad 28 april, 2024 av MalaxTV Administrator

Söndag 28.4.2024
19.00 Meddelanden gr. 2
19.05 Malax Nytt
19.10 Erik Klingius en observant lantmätare
19.35 Kaplan Gabriel Kalm och sonen Pehr – akt 1
20.20 Veteranfest år 2000
ca 20.40 Programmet slut

Kategorier